Lidmaatschap

Je kan het ganse jaar aansluiten bij onze club. Hiervoor betaal je 15 Euro lidgeld per persoon. Gezinnen betalen maximum 45 Euro, het vierde lid binnen hetzelfde gezin is dus gratis aangesloten.

Wat krijg je voor deze 15 Euro:

  • een gratis verzekering tijdens het wandelen en op de weg heen en terug. Je dient echter wel een inschrijving te nemen bij de club waar je gaat wandelen.
  • spaarkaarten: je laat deze telkens stempelen bij de club waar je gaat wandelen. Een volle spaarkaart heeft een waarde van 3 Euro. Hiermee kan je clubkledij, een busreis, het jaarlijks ledenfeest, ... betalen. De kaart heeft een geldwaarde, maar je kan deze niet ruilen voor geld.
  • promotietochten: je kan de waarde van een spaarkaart verhogen door deel te nemen aan onze promotietochten. Dit zijn wandelingen die door het bestuur als dusdanig bestempeld worden en waarvoor je een vooraf bepaald bedrag in rekening mag brengen indien je in het bezit bent van deze stempel. Jaarlijks worden er een zestal wandelingen als promotietocht aangeduid.
  • busreizen: jaarlijks organiseren we 3 à 4 busreizen naar clubs die wat veraf gelegen zijn. In de voormiddag wandelen we en in de namiddag staat er een culturele uitstap op het programma. We vertrekken en komen aan bij het gemeentehuis van Lubbeek.
  • onze wandelingen: drie maal per jaar organiseren we zelf een wandeling. De voorjaarswandeling in maart, de eerste donderdag van juni de midweektocht en in augustus volgt de Hagelandwandeling.

    Hiervoor hebben we uiteraard vrijwillige medewerkers nodig die zich die dag willen engageren voor het welslagen van deze wandelingen. Onze medewerkers verzorgen de inschrijvingen, de kassa's, de koffieshop en de toog of helpen mee in de keuken of ruimen de tafels af. Al dit harde werk verdient uiteraard een beloning. Het bestuur verzorgt een etentje op zaterdag, de week na de voorjaar- en Hageland wandeling, voor alle medewerkers en reserven.
  • nieuwsflash en kalender: elke maand ontvangen de clubleden een wandelkalender voor de volgende maand en een nieuwsflash waar alle nieuwtjes, busreizen, promotietochten, enz. worden aangekondigd.
  • ledenfeest: de laatste zaterdag van november wordt jaarlijks ons ledenfeest georganiseerd. Iedereen is hierop van harte welkom, en het mag gezegd worden het is telkens een culinair festijn.
  • algemene ledenvergadering: de laatste zaterdag van de maand april wordt onze algemene ledenvergadering gehouden.

Wens je lid te worden gelieve dan contact op te nemen, ofwel met de webmaster via email, ofwel via de voorzitster dit kan telefonisch of per email.